Nationalräkenskaper i ett statligt perspektiv

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2005:24
Publiceringsdatum
2005-10-17

Rapporten belyser de statliga utgifter som sammantaget utgör statlig konsumtion enligt den definition som gäller i nationalräkenskaperna. Kartläggningen visar statens konsumtionsutgifter per kvartal från 2000. Kartläggningen syftar bl.a. till att klarlägga i vilken utsträckning som de statliga konsumtionsutgifterna reviderats. Rapporten innehåller också förslag till förbättringar.