Budgetprognos 2005:4

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2005:22
Publiceringsdatum
2005-12-09

De statsfinansiella utsikterna har förbättrats sedan ESV:s senaste budgetprognos i september. Den uppåtgående konjunkturen stärker statens inkomster och förbättrar budgetsaldot samt det finsnsiella sparandet. Samtidigt revideras budgetens utgifter ner i år, främst på gurnd av lägre sjukskrivningstal. Underskottet ser nu uta att bli 4 miljarder kronor i år och 30 miljarder kronor 2006.