Budgetprognos 2005:3

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2005:16
Publiceringsdatum
2005-09-01

De takbegränsade utgifterna blir högre än tidigare beräknat både i år och nästa år. Det beror främst på den svaga arbetsmarknaden som leder till högre utgifter för arbetslöshetsersättning.

Marginalen till utgiftstaket väntas uppgå till knappt 3 miljarder kronor i år, vilket är 2 miljarder kronor lägre än i föregående prognos. För 2006 beräknas marginalen till drygt 6 miljarder kronor.

Företagens starka resultatutveckling medför att de totala inkomsterna blir högre än i tidigare bedömning, främst för innevarande år. Budgetunderskotten beräknas därför bli mindre.