Budgetprognos 2005:2

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2005:11
Publiceringsdatum
2005-06-09

Utgiftstaket beräknas hålla såväl 2005 som 2006. Marginalen till utgiftstaket beräknas bli nästan 5 miljarder kronor i år. ESV ser dock inget utrymme för beslut om nya utgifter dessa år om de inte finansieras med motsvarande utgiftsminskningar.

Budgetunderskottet blir större hela perioden fram till 2008 jämfört med föregående prognos. Statsbudgetens underliggande saldo, där engångseffekter rensats bort, visar ett underskott på totalt 171 miljarder kronor under prognosperioden 2005-2008. Det är en försämring med 30 miljarder kronor sedan föregående prognos.