Budgetprognos 2005:1

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2005:6
Publiceringsdatum
2005-03-30

Utgiftstaket klaras med drygt 3 miljarder kronor i år. ESV bedömer att de åtgärder regeringen vidtagit leder till 7 miljarder kronor lägre utgifter under utgiftstaket än i föregående beräkning. Samtidigt visar budgeten underskott under hela prognosperioden. De åtgärder som regeringen vidtagit innebär en generell begränsning av de disponibla medlen på statsbudgeten i år. Varken sparade medel från tidigare år eller kredit får utnyttjas av myndigheterna utan beslut från regeringen.

De flesta utgiftsområden berörs av begränsningarna. Störst effekt får de på försvarets medel för anskaffning av materiel samt på utbetalningar av stöd till jord- och skogsbruk som flyttas från december i år till januari nästa år. Utgifterna blir drygt 2 miljarder kronor lägre på respektive område. Till stor del medför detta att utgifterna i stället blir högre 2006.