Avgift för kopia av allmän handling

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2005:27
Publiceringsdatum
2005-12-22

Med vilket stöd kan myndigheterna ta ut avgifter för kopia av allmän handling? Måste avgift tas ut? Kan man frångå huvudreglerna om avgifter och i så fall när? Vad gäller om beställaren hellre vill få ut uppgifterna i elektronisk form än på papperskopia?

Den här handledningen ger svar på några vanliga frågor om kopior av allmänna handlingar.

Kontakt

  • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11
    • Till Fråga ESV