Avgift för kopia av allmän handling

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2005:27
Publiceringsdatum
2005-12-22

Med vilket stöd kan myndigheterna ta ut avgifter för kopia av allmän handling? Måste avgift tas ut? Kan man frångå huvudreglerna om avgifter och i så fall när? Vad gäller om beställaren hellre vill få ut uppgifterna i elektronisk form än på papperskopia?

Den här handledningen ger svar på några vanliga frågor om kopior av allmänna handlingar.

Kontakt