Avgift för kopia av allmän handling

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2005:27
Publiceringsdatum
2005-12-22

Med vilket stöd kan myndigheterna ta ut avgifter för kopia av allmän handling? Måste avgift tas ut? Kan man frångå huvudreglerna om avgifter och i så fall när? Vad gäller om beställaren hellre vill få ut uppgifterna i elektronisk form än på papperskopia?

Den här handledningen ger svar på några vanliga frågor om kopior av allmänna handlingar.

Tydliggörande om moms:
Sedan handledningen publicerades har Skatteverket bedömt att utlämnande av allmän handling i elektronisk form är ett led i myndighetsutövning och därmed ska ingen utgående moms tas ut. Läs mer i ESV:s momshandledning.

Kontakt