Avgift för kopia av allmän handling

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2005:27
Publiceringsdatum
2005-12-22

Med vilket stöd kan myndigheterna ta ut avgifter för kopia av allmän handling? Måste avgift tas ut? Kan man frångå huvudreglerna om avgifter och i så fall när? Vad gäller om beställaren hellre vill få ut uppgifterna i elektronisk form än på papperskopia?

Den här handledningen ger svar på några vanliga frågor om kopior av allmänna handlingar.

Tydliggörande om moms
Sedan handledningen publicerades har Skatteverket bedömt att utlämnande av allmän handling i elektronisk form är ett led i myndighetsutövning och därmed ska ingen utgående moms tas ut. Läs mer i ESV:s momshandledning.

 

Kontakt