Att räkna på lönsamheten − Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling

Vägledning

Publikationsnummer
ESV 2005:13
Publiceringsdatum
2005-08-12

Lönsamhetskalkyler är nödvändiga i beslutsunderlag vid investeringar för att utveckla myndigheters verksamhet. Denna vägledning kan användas för alla typer av verksamhetsutveckling, som innebär långsiktiga bindningar av resurser (investeringar) och som har alternativ. I vägledningen ges en detaljerad, stegvis beskrivning. Här ges också svar på mer komplicerade frågor samt checklistor och tips.

Kontakt