Att beställa utvärderingar

Vägledning

Publikationsnummer
ESV 2005:26
Publiceringsdatum
2005-12-21

Beställ

Pris: 0 kr

Vi har i denna vägledning tagit fram en process för hur man beställer utvärderingar. Processen följer beställarens roll i utvärderingen och innefattar allt från problemidentifiering till utvärderingens avslut och spridning till användare.

Viktiga frågor som belyses är:

  • Varför görs utvärderingen?
  • För vem?
  • Vilka frågor ska utvärderingen besvara?
  • Vad bör stå i en uppdragsbeskrivning?
  • Vem ska göra utvärderingen?
  • Hur ska utvärderingen avrapporteras?
  •  Till vilka ska utvärderingsresultaten spridas?

Vägledningens fokus ligger på utvärderingsprocessen inte på juridiska och ekonomiska aspekter av en beställning. Den lyfter fram och diskuterar grundmomenten som en utvärderingsbeställning bör innehålla.

Kontakt