Räkna på lönsamheten!

Vägledning

Publikationsnummer
ESV 2004:24
Publiceringsdatum
2004-12-31

Detta är en vägledning för att hjälpa myndigheter att göra bättre lönsamhetskalkyler. Vägledningen kan användas i all verksamhetsutveckling som innebär långsiktiga bindningar av resurser (investeringar) och som har alternativ.

Syftet med vägledningen är att presentera principer och tillvägagångssätt så åskådligt som möjligt genom att bygga framställningen på ett exempel. En tydlig åtskillnad görs mellan myndighetsekonomisk och samhällsekonomisk lönsamhet. I denna förkortade version fokuserar vi på hur man ställer upp kalkyler.

Räkna på lönsamheten riktar sig i första hand till dig som gör lönsamhetskalkyler på din myndighet. Den presenterar principer och tillvägagångssätt och bygger på ett exempel.

Kontakt