Periodiseringar under året

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2004:12
Publiceringsdatum
2004-05-13

Rapporten presenterar ESV:s tolkning av vilka generella periodiseringar som alla myndigheter oavsett verksamhet bör göra löpande under året till följd av de förslag som presenteras i Ds 2003:49 Nya principer för utformning av statsbudgeten.