Inkomstliggaren 2004

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2004:3
Publiceringsdatum
2004-02-19

Inkomstliggaren innehåller en beskrivning av statsbudgetens inkomster. För varje inkomsttitel anges vilka myndigheter som uppbär och redovisar inkomsterna och vad dessa avser. Vidare anges de författningar och övriga bestämmelser som gäller för respektive inkomsttitel. För större inkomsttitlar beskrivs även uppbördsförfarandet.

Inkomstliggaren har givits ut av Riksrevisionsverket sedan 1948. Från och med år 1999 ges den ut av Ekonomistyrningsverket.