Fördelning av dispositionsrätt för anslag inom Näringsdepartementet

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2004:15
Publiceringsdatum
2004-05-27

Rapporten presenterar förslag till alternativ lösning till förekomsten av delad dispositionsrätt för anslag inom Näringsdepartementets område.