Finansiering av tillsyn

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2004:16
Publiceringsdatum
2004-06-15

I rapporten beskrivs finansiering för statlig, och i viss mån för kommunal, tillsyn. För- och nackdelar med skatte- respektive avgiftsfinansiering av tillsyn diskuteras. Vidare lämnas förslag till vilka krav som bör vara vägledande för avgiftsfinansiering av tillsyn, en grundläggande avgiftskonstruktion samt en checklista för beslutfattares överväganden om finansiering av tillsyn.