Budgetprognos 2004:4

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2004:21
Publiceringsdatum
2004-12-09

ESV har under en längre tid varnat för att taket kan komma att överskridas i år och regeringen har, såväl under våren som under hösten, beslutat om utgiftsbegränsningar i syfte att minska utgifterna. Det gäller främst försvaret och bidrag till jord- och skogsbruk. Dessutom blir EU-avgiften lägre än beräknat. Sammantaget leder detta till att utgiftstaket nu beräknas klaras i år med 3 miljarder kronor. Årets utgiftsbegränsningar försämrar dock möjligheten att klara nästa års utgiftstak, eftersom det i vissa fall innebär en förskjutning av utgifter.

Utgifterna ökar också nästa år till följd av försöket med trängselskatter i Stockholm. Sammantaget beräknas nästa års utgiftstak överskridas med 4 miljarder kronor.