Budgetprognos 2004:2

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2004:11
Publiceringsdatum
2004-06-07

Möjligheten att klara årets utgiftstak har förbättrats tack vare de utgiftsbegränsande förslagen i vårpropositionen. Fortfarande är dock utgifterna 4 miljarder kronor högre än taket. I praktiken innebär förslagen en senareläggning av vissa utgifter till nästa år.

Stigande inkomster i kombination med de lägre utgifterna bidrar till en förstärkning av årets budgetsaldo jämfört med tidigare beräkningar. Årets budgetunderskott är dock fortfarande stort och uppgår till 63 miljarder kronor eller 2,5 procent av BNP.