Budgetprognos 2004:1

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2004:4
Publiceringsdatum
2004-04-01

I Budgetprognos 2004:1 gör ESV en  prognos för perioden fram till och med 2005. ESV räknar med att utgiftstaket överskrids med 11 miljarder kronor i år, om inga åtgärder vidtas. Nästa år väntas däremot en marginal till taket på 7 miljarder kronor. Budgetsaldot har försämrats ytterligare sedan föregående beräkning och visar stora underskott under hela prognosperioden, främst beroende på att inkomsterna har sjunkit.