Avgifter för prövning av ärenden

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2004:13
Publiceringsdatum
2004-06-15

I handledningen behandlas frågor kring betalning, återbetalning och överklagande av avgift för prövning av ärenden. Vidare berörs frågor om administration, disposition och redovisning av avgifter, samråd med ESV samt t.ex. när myndigheten bör ta initiativ till att ändra avgift för ett ärendeslag. Hur statsmakterna styr prövningsverksamheten i ekonomiskt avseende belyses också.

Kontakt