Att avgränsa avgifter

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2004:17
Publiceringsdatum
2004-07-12

Rapporten syftar främst till att avgränsa avgiftsbegreppet, men även andra inkomstbegrepp och sammanhängande problem behandlas. Den ska också utgöra ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete inom ESV.

Innehållet omfattar bland annat en kartläggning av uttalanden i förarbeten, författningar samt praxis. Slutligen redovisas ett antal oklarheter och problem som har uppmärksammats.