Strategi för reglerna om redovisning i staten

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2003:5
Publiceringsdatum
2003-02-10

Strategin lägger fast det långsiktiga agerandet i frågan om utveckling av redovisningsregler i staten, vilket betyder att den håller sig på det principiella planet och inte avser att klara ut detaljer i regelutvecklingen. Strategin är i första hand avsedd som ett internt dokument för ESV. Den kan också användas för att förklara och beskriva ESV:s agerande i frågor om regelutveckling med externa parter, om sådana behov skulle uppstå.

Kontakt