Resultatanalys för nybörjare

Publikationsnummer
ESV 2003:17
Publiceringsdatum
2003-06-23

Den här skriften riktar sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper om resultatanalys och hur myndigheter kan mäta sina resultat. I skriften tar vi upp vad som menas med resultatanalys, hur den kan göras, varför man mäter resultat och vad de olika måtten visar.

Kontakt