Delårsrapport – en översyn av reglerna

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2003:20
Publiceringsdatum
2003-06-13

ESV har sett över de regler som styr arbetet vid delåret. Vi föreslår, i och med detta, att regeringen tar bort det generella kravet att upprätta dokumentet delårsrapport. Istället bör regeringen särskilt besluta om att delårsrapport ska upprättas i de fall de anser det motiverat. ESV kommer även att behöva se över kraven för periodiseringar som ska ske löpande under året.