Budgetprognos 2003:4

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2003:27
Publiceringsdatum
2003-12-12

I Budgetprognos 2003:4 gör ESV en medelfristig prognos för perioden fram till och med 2007. ESV räknar med att utgiftstaket klaras i år, däremot väntas ett överskridande av taket på närmare 5 miljarder kronor nästa år, om inga åtgärder vidtas.

Budgetsaldot har försämrats betydligt sedan föregående beräkning och visar stora underskot under hela prognosperioden, främst beroende på att inkomsterna har sjunkit.