Budgetprognos 2003:1

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2003:23
Publiceringsdatum
2003-09-09

I Budgetprognos 2003:2/3 räknar ESV med att utgiftstaket klaras i år. Nästa år väntas däremot ett överskridande av taket på närmare 8 miljarder kronor, om inga åtgärder vidtas. Budgetsaldot visar betydande underskot både i år och nästa år, främst beroende på att inkomsterna har sjunkit.