Budgetprognos 2003:1

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2003:3
Publiceringsdatum
2003-04-07

I Budgetprognosen 2003:1 räknar ESV med att utgifterna överstiger de fastställda utgiftstaken för 2003 och 2004 med närmare 8 respektive 17 miljarder kronor om inga åtgärder vidtas. Budgetsaldot väntas visa underskott perioden 2003-2006, trots en konjunkturell återhämtning från och med 2004.