Avgifter för prövning av ärenden

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2003:29
Publiceringsdatum
2004-06-15

ESV har uppmärksammat att det finns ett behov av att sprida kunskap om styrningen av prövningsverksamhet och om den modell som ligger till grund för avgifterna i 10 § avgiftsförordningen. ESV har därför tagit fram en handledning som främst vänder sig till Regeringskansliet, kommittéer och särskilda utredare, vilka då och då har att överväga om det är lämpligt att en myndighet tar ut ansökningsavgift.

Kontakt