Att styra med generella krav i staten

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2003:30
Publiceringsdatum
2003-12-12

På regeringens uppdrag har Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR), Statskontoret och Ekonomistyrningsverket (ESV) i samverkan kartlagt och analyserat hur så kallade generella krav används för att styra den statliga verksamheten.