Åreredovisningar i omvärlden - lika men ändå olika

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2003:12
Publiceringsdatum
2003-06-12

Årsredovisningar är en vanlig form för rapportering om såväl verksamhet som ekonomi för många organisationer. Här ges en bild av årsredovisningar i olika samhällssektorer, närmare bestämt i näringslivet, kommunerna och den ideella sektorn samt i statsförvaltningen i Norge, Danmark och Storbritannien. Det som jämförs är årsredovisningarnas syfte, målgrupper, reglering och innehåll.

Kontakt