Sponsring som finansieringskälla?

Vägledning

Publikationsnummer
ESV 2002:15
Publiceringsdatum
2002-08-08

Skriften behandlar frågor som kan uppkomma om en myndighet överväger att ta emot sponsring från ett företag och är tänkt som en vägledning för myndigheter i sådana fall.

Exempel på frågor:

 • Vad menas med sponsring?
 • Vilka risker finns det med sponsring av en myndighets verksamhet?
 • Vad bör en sponsringspolicy och ett sponsringsavtal innehålla för uppgifter?
 • Vilka överväganden bör man göra innan man bestämmer sig för att starta ett sponsringssamarbete?
 • Vad menas med barter och vilka särskilda problem kan uppstå vid barter?
 • Hur kan en myndighet värdera sina motprestationer och hur bör sponsring redovisas?

Kontakt

 • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
  • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11
  • Till Fråga ESV