Immateriella anläggningstillgångar

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2002:3
Publiceringsdatum
2002-02-13

Handledningen består av två huvuddelar, dels en mer teoretisk del som förklarar och utvecklar de regler som finns, dels ett mer praktiskt inriktat avsnitt med stöd hur man i redovisningen hanterar immateriella anläggningstillgångar.

I handledningen går vi också igenom de kriterier som ska vara uppfyllda för att myndigheten ska ta upp en immateriell anläggningstillgång i sin balansräkning.

Kontakt