Resultatkontrakt?

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2001:19
Publiceringsdatum
2001-12-31

I den här rapporten beskrivs det praktiska användandet av resultatkontrakt och andra resultatöverenskommelser som en av metoderna för den interna styrningen i fyra statliga myndigheter. För att förmedla andra organisationers erfarenheter har vi valt att exemplifiera med praktiska tillämpningar i några primärkommuner och vid en försäkringskassa. Vi har också översiktligt beskrivit användningen av resultatkontrakt i den centrala statsförvaltningen i Danmark och England.

Kontakt