Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning

Vägledning

Publikationsnummer
ESV 2001:14
Publiceringsdatum
2001-07-23

Skriften behandlar upprättandet av de finansiella dokumenten balansräkning, resultaträkning och anslagsredovisning för statliga myndigheter. Finansieringsanalysen behandlas i en separat publikation (ESV 2001:1).

Syftet är att utgöra ett hjälpmedel i fastställandet av dokumenten men också att bidra till att skapa förståelse för processen i stort. I huvudsak har skriften en praktisk karaktär.

Kontakt