Accrual Accounting in Swedish Central Government

Publikationsnummer
ESV 2001:8
Publiceringsdatum
2001-05-31

En engelsk beskrivning av den övergång till redovisning enligt bokföringsmässiga grunder som svenska statsförvaltningen genomförde i början av 90-talet. Såväl praktiska implementeringsaspekter som de idag tillämpade redovisnings- och rapporteringsprinciperna beskrivs.

Skriften innehåller också bilagor med engelsk översättning av våra två viktigaste redovisningsförordningar (förordning om myndigheters bokföring och förordning om årsredovisning och budgetunderlag). Totalt har skriften 46 sidor.