Att styra avgiftsbelagd verksamhet

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2000:21
Publiceringsdatum
2001-01-17

Första upplagan av denna handledning gavs ut i juni 1999 (ESV 1999:16). I föreliggande upplaga (andra upplagan) har vissa uppdateringar gjorts främst med anledning av ändringar i vissa förordningar.