Att läsa och tolka finansieringsanalysen

Vägledning

Publikationsnummer
ESV 2000:5
Publiceringsdatum
2000-02-14

Skriften vänder sig till mottagarna av årsredovisningen och inleds med ett generellt avsnitt som belyser finansieringsanalysens syfte och användning. Därefter går skriften igenom respektive avsnitt från en fiktiv myndighet.

Finansieringsanalysen i staten har två syften dels att beskriva myndighetens betalningsströmmar, dels att beskriva hur myndighetens hela verksamhet är finansierad.

Kontakt