Redovisning och värdering av fastigheter och vissa förbättringsutgifter

Handledning

Publikationsnummer
ESV 1999:17
Publiceringsdatum
1999-06-18

En handledning för att belysa och klargöra olika redovisnings- och värderingsproblem som kan uppstå i samband med redovisning av statens fastigheter.

Kontakt