Att läsa och tolka

Vägledning

Publikationsnummer
ESV 1999:14
Publiceringsdatum
1999-12-31

Vi beskriver på ett enkelt sätt de olika delarna i resultaträkningen, balansräkningen och anslagsredovisningen och ger tips om hur man kan tolka deras innebörd. Skriften vänder sig främst till informationsmottagare som saknar djupare insikt i den specifikt statliga redovisningen, styrelseledamöter, andra beslutsfattare etc. men kan även användas i t.ex. utbildningssammanhang.

Kontakt