4.4.2 Utlägg

Utlägg för annans räkning är ovanligt. Ofta ska affärshändelsen istället räknas som ett inköp och en vidareförsäljning och då ska moms tas ut i varje led. Utlägg är utgifter som en säljare bekostar för en köpares räkning i dennes namn, och som ligger utanför säljarens egna kostnader. Ett utlägg anses inte som ett inköp i den egna verksamheten. Reglerna för detta är dock komplicerade. Läs mer i Skatteverkets handledning, Utlägg och vidarefakturering.

Debiteringen för ett utlägg ska motsvara merutgiften

När ni som säljare debiterar ett utlägg krävs det att debiteringen motsvarar er merutgift, och inte inkluderar ersättning för ert arbete. Dessutom ska ni behandla beloppet som ett utlägg i er bokföring, till exempel genom att bokföra det på ett avräkningskonto i stället för på ett resultatpåverkande konto.

Ingen rätt till kompensation för ingående moms

Ni har inte rätt till kompensation för ingående moms på en utgift som betraktas som ett utlägg. Det är i stället köparen som har avdragsrätt eller kompensationsrätt för den ingående momsen. Ni bör skicka med en kopia av fakturan för utlägget tillsammans med er faktura för att den slutliga köparen ska kunna verifiera avdragsrätt eller kompensationsrätt för ingående moms.

Kontakt