4.4.1 Samköp och vidarefakturering

Samköp

Samköp förekommer mellan myndigheter, till exempel när en myndighet beställer resor för personal vid flera myndigheter. Det är den myndighet som gör beställningen och som mottar och betalar fakturan för det gemensamma inköpet som har rätt till kompensation för ingående moms. Den myndigheten fakturerar sedan övriga deltagande myndigheter deras andel av kostnaderna utan moms. 

Affärsverk har inte kompensationsrätt för ingående moms och ska vidarefaktureras inklusive moms om de deltar i ett gemensamt inköp. Skulle en myndighet som deltar i samköpet sakna kompensationsrätt, vilket är mycket ovanligt, görs faktureringen till den myndigheten också inklusive moms, som en vidarefakturering.

Vidarefakturering

Det förekommer också att inköp samordnas med andra juridiska personer, som inte har kompensationsrätt för ingående moms. Då hanteras överföringen av kostnader till de parterna genom vidarefakturering inklusive moms.

Ett inköp som vidarefaktureras bör normalt hanteras som ett inköp och en vidareförsäljning, enligt en skrivelse från Skatteverket. Det innebär att moms ska tas ut i varje omsättningsled.

För att den slutliga köparen ska ha rätt att dra av den ingående momsen måste den som samordnar inköpet för en intressegemenskap först ta upp fakturan från leverantören som kostnad i den egna verksamheten. Därefter ska samordnaren ställa ut nya fakturor med moms till respektive köpare i intressegemenskapen.

Kontakt