4.4 Samköp, vidarefakturering och utlägg

Ni som myndighet kan göra inköp tillsammans med andra myndigheter eller med andra juridiska personer. Här kan ni läsa om hur faktureringen och den ingående momsen då ska hanteras.

Det förekommer också att utlägg görs för annans räkning, men det är ovanligt. Här kan ni läsa om vad som avses med utlägg i mervärdesskattelagens mening och hur ni ska hantera den ingående momsen vid utlägg.

Kontakt