4.3.4 Kreditnota

Om ni krediterar en tidigare faktura ska ni ställa ut en kreditnota. Kreditnotan ska innehålla:

  • En otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan.
  • Ändringen av momsen.
  • Att omvänd skattskyldighet tillämpats, om den ursprungliga fakturan gäller en försäljning där detta är aktuellt.

En kreditnota får vara en förenklad faktura.

Kontakt