4.3.2 Samlingsfaktura

Om ni säljer varor med separata leveranser eller tillhandahåller flera tjänster får ni fakturera dessa tillsammans i en samlingsfaktura.

Samma krav ställs på samlingsfakturor

Samma krav ställs på samlingsfakturor som på andra fakturor. Skatteverket anser att det inte räcker med att bara ange datum för den sista leveransen i en samlingsfaktura. Anledningen till det är att syftet med bestämmelsen om samlingsfaktura inte är att befria den faktureringsskyldige från att lämna vissa uppgifter i fakturan. Det innebär att det i en samlingsfaktura ska finnas uppgift om leveransdatum för varje leverans.

Kontakt