4.3.1 Förenklad faktura

I vissa fall räcker det enligt mervärdesskattelagen med att utfärda en förenklad faktura.

En förenklad faktura får användas vid dessa olika situationer

  • Om fakturans totalbelopp inte överstiger 4 000 kronor, inklusive mervärdesskatt
  • Om handelsbruket i den berörda branschen, administrativ praxis eller de tekniska förutsättningarna för utfärdandet av fakturan gör det svårt att följa de krav som ställs på en fullständig faktura
  • Om fakturan är en kreditnota

Förenklade fakturor får aldrig användas vid gränsöverskridande transaktioner inom EU.

Värdet av fakturans samtliga omsättningar, för vilka ni har faktureringsskyldighet, ska räknas in i totalbeloppet, oavsett om den enskilda omsättningen är momsskattepliktig eller inte. Samma sak gäller för samlingsfakturor.

Handelsbruk, praxis och tekniska förutsättningar

Skatteverket fastställer när en förenklad faktura på grund av handelsbruk, administrativ praxis eller tekniska förutsättningar kan användas. Exempel på detta kan vara försäljning av bensin i automat eller betalning i parkeringsautomat samt försäljning av tåg- eller bussbiljetter.

En förenklad faktura ska alltid innehålla

  1. fakturadatum
  2. identifiering av säljaren
  3. identifiering av typ av varor som levererats eller tjänster som tillhandahållits
  4. den moms som ska betalas eller uppgift som gör det möjligt att räkna ut momsbeloppet

Om fakturan är en kreditnota ska den innehålla en hänvisning till den ursprungliga fakturan.

Kontakt