3.2.1 Byggtjänster som omfattas

De byggtjänster som omfattas av den omvända skattskyldigheten är:

 • Mark- och grundarbeten
 • Bygg- och anläggningsarbeten
 • Bygginstallationer
 • Slutbehandling av byggnader
 • Uthyrning av byggmaskiner med förare
 • Byggstädning
 • Uthyrning av arbetskraft vid ovan nämnda tjänster

Det kan till exempel handla om en myndighet som bygger om sina gemensamma utrymmen såsom lunchrum, konferensrum etc.

Material som ingår i byggtjänsten räknas

Om det ingår material i en av de uppräknade byggtjänsterna räknas hela tillhandahållandet som en byggtjänst. Om ni däremot enbart köper in material ska den omvända skattskyldigheten däremot inte tillämpas, eftersom det då rör sig om ett rent varuinköp. I vissa varuinköp ingår det ibland montering, men inköpet räknas ändå som ett varuinköp, och omvänd skattskyldighet gäller därför inte.

Kontakt

  • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
  • red@esv.se
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: