3.2.1 Byggtjänster som omfattas

De byggtjänster som omfattas av den omvända skattskyldigheten är till exempel mark- och grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten och bygginstallationer. Fullständig lista över vilka byggtjänster som omfattas finns på Skatteverkets webbplats.

Den omvända skattskyldigheten gäller till exempel om en myndighet bygger om sina gemensamma utrymmen såsom lunchrum, konferensrum etc.

Material som ingår i byggtjänsten räknas

Om det ingår material i en av de uppräknade byggtjänsterna räknas hela tillhandahållandet som en byggtjänst. Om ni däremot enbart köper in material ska den omvända skattskyldigheten däremot inte tillämpas, eftersom det då rör sig om ett rent varuinköp. I vissa varuinköp ingår det ibland montering, men inköpet räknas ändå som ett varuinköp, och omvänd skattskyldighet gäller därför inte.

Kontakt