3.1.8 Redovisningsexempel: Moms vid EU-handel

1. Ni köper en vara från ett annat EU-land

Ni har köpt en vara från ett annat EU-land och angett ert VAT-nummer. Varan skickas till er från det andra EU-landet, och ni har därmed gjort ett unionsinternt förvärv. Leverantörsfakturan innehåller ingen moms, utan ni bokför varans värde enligt fakturan som ett inköp med 10 000 kronor i debet och krediterar kontot för leverantörsskulder med samma belopp = 10 000 kronor.

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Diverse inköp 5XXX S5XXX 10 000  
Leverantörsskulder 258X S258X   10 000

2. Ni bokför både utgående och ingående moms

Eftersom ni har gjort ett unionsinternt inköp ska ni för­värvsbeskatta inköpet. Beräkna den utgående momsen på varuvärdet enligt de skattesatser som gäller i Sverige och bokför den som utgående moms på S2564 Mervärdesskatt med 2 500 kronor i kredit. Om ni även har kompensationsrätt för ingående moms för inköpet av varan ska ni debitera S1543 Ingående mervärdesskatt avseende EU-inköp med motsvarande belopp = 2 500 kronor.

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Ingående moms, EU-förvärv 1543 S1543 2 500  
Utgående moms, EU 2564 S2564   2 500

3. Ni bokför mervärdesskattefordran

När månaden är slut och ni ska skicka in blanketten för rekvisition av ingående moms ska ni kreditera månadens bokförda moms på avräkningskontot för omföring av mervärdesskatt till mervärdesskattefordran = 2 500 kronor och bokföra i debet på kontot för mervärdesskattefordran = 2 500 kronor. För dessutom över månadens bokförda utgående moms till S1530 Diverse fordringar (hos andra myndigheter) genom att ni debiterar kontot för utgående moms = 2 500 kronor och krediterar fordringskontot = 2 500 kronor.

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Mervärdesskattefordran 1550 S1550 2 500  
Avräkningskonto 1544 S1544   2 500
Utgående moms 2564  S2564  2 500   
Avräkning skattekonto 1530  S1530    2 500 

4. Ni får det rekvirerade beloppet från Skatteverket

När ni tar emot det rekvirerade beloppet från Skatteverket ska ni kreditera kontot för mervärdesskattefordran med det utbetalda beloppet = 2 500 kronor och debitera bankkontot = 2 500 kronor.

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Ränteflöde in 1931 S5XXX 2 500  
Mervärdesskattefordran 1550 S1550   2 500

5. Ni skickar in mervärdesskattedeklarationen till Skatteverket

När det är dags att skicka in mervärdesskattedeklarationen till Skatteverket och betala in den utgående momsen till skattekontot debiterar ni kontot för diverse fordringar hos andra myndigheter (S1530) = 2 500 kronor och krediterar bankkontot med det belopp som ska betalas = 2 500 kronor.

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Avräkning skattekonto 1530 S1530 2 500  
Ränteflöde ut 1932 S1932   2 500

Kontakt

    • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
    • red@esv.se
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: