Fastighetstjänster

Tjänsten är omsatt där fastigheten är belägen

En fastighetstjänst är omsatt i Sverige om fastigheten är belägen i Sverige, och omsatt i ett annat land om fastigheten är belägen där. Det spelar ingen roll varifrån tjänsten tillhandahålls och om förvärvaren är en beskattningsbar person (näringsidkare) eller inte. Tjänsten är alltid omsatt där fastigheten är belägen.

Förvaltning, lokalstädning och skogsavverkning

För att en tjänst ska räknas som en fastighetstjänst ska den ha en direkt anknytning till fastigheten. Med fastighet avses både mark och byggnad, inklusive maskiner och utrustningar som krävs för att byggnaden ska fungera, som verksamhets- och byggnadstillbehör.

Exempel på tjänster:

 • Bygg- och anläggningsarbeten.
 • Reparation och underhåll av fastighet.
 • Mark- och bottenundersökning (t.ex. seismisk undersökning).
 • Skogsavverkning och skörd av grödor.
 • Lokalstädning och fastighetsskötsel.
 • Fastighetsförvaltning, såväl teknisk som kameral.
 • Experttjänster och fastighetsmäklartjänster.
 • Tillhandahållande av logi inom hotellbranschen eller branscher med liknande funktion, såsom semesterbyar eller områden som iordningsställts för användning som campingplatser.
 • Beviljande av rätten att använda fast egendom.
 • Tjänster för förberedelse och samordning av byggnadsarbeten, såsom tjänster som tillhandahålls av arkitekter och inspektionsföretag.

Kontakt

  • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
  • red@esv.se
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: