Redovisning i mervärdesskattedeklarationen

När ni har sålt en tjänst till utlandet

När ni har sålt en tjänst till ett annat land och tjänsten inte ska beskattas i Sverige, ska ni redovisa omsättningen på följande sätt:

1. Om köparen är en beskattningsbar person (näringsidkare) i ett EU-land ska ni redovisa omsättningen i ruta 39 i mervärdesskattedeklarationen.

2. All övrig försäljning ska ni redovisa i ruta 40 i mervärdesskattedeklarationen. Det handlar bland annat om försäljning till länder utanför EU och till köpare inom EU som inte är momsregistrerade.

3. Ni ska dessutom lämna in en periodisk sammanställning.

När ni har köpt en tjänst från utlandet

När ni har köpt en tjänst från en säljare i ett annat land och tjänsten ska förvärvsbeskattas i Sverige, ska ni redovisa omsättningen på följande sätt:

1. När ni har köpt en tjänst från ett EU-land ska ni redovisa tjänstens värde vid inköpet i ruta 21 i mervärdesskattedeklarationen.

2. När ni har köpt en tjänst från en säljare utanför EU enligt huvudregeln ska ni redovisa tjänstens värde i ruta 22 i mervärdesskattedeklarationen.

3. Ni ska bokföra den utgående momsen på tjänstens värde som utgående moms och redovisa den i rutorna 30-32 i mervärdesskattedeklarationen. Ni ska även bokföra motsvarande belopp som ingående moms och om köpet är gjort till er egen verksamhet har ni i de allra flesta fall rätt till kompensation för ingående moms. Den ingående momsen kan ni i vanlig ordning rekvirera från Skatteverket i Jönköping.

Kontakt