Kulturella tjänster med mera

För kulturella tjänster gäller olika regler beroende på vem som är köpare

Kulturella tjänster omfattas av huvudregeln i 5 kap 5 § mervärdesskattelagen om köparen är en beskattningsbar person (näringsidkare). Om köparen däremot inte är en beskattningsbar person (näringsidkare) är även andra kulturella tjänster omsatta inom landet enligt 5 kap 11 § mervärdesskattelagen om aktiviteten äger rum här.

Exempel på kulturella tjänster:

 • Kulturella och konstnärliga aktiviteter
 • Idrottsaktiviteter
 • Vetenskapliga aktiviteter
 • Pedagogiska aktiviteter
 • Aktiviteter av underhållningskaraktär
 • Aktiviteter som liknar dessa, till exempel mässor, utställningar och konferenser.

Tillträde till evenemang

Tidigare gällde särskilda regler för tillträde till olika evenemang. Skatteverket anser i ett nytt ställningstagande från maj 2016 att bestämmelsen om tillträde till evenemang ska tolkas restriktivt. Det innebär att i så stor utsträckning som möjligt ska huvudregeln tillämpas vid bestämmande av beskattningsland när köparen är en beskattningsbar person.

Kontakt

  • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
  • red@esv.se
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: