3.1.5 Tjänstehandel med utlandet

Samma regler för tjänstehandel inom och utom EU

När vi i detta avsnitt talar om ”utland” eller ”försäljning till eller från ett annat land” gäller detta både länder inom och utom EU. Detta beror på att reglerna för handel med tjänster ser likadana ut oavsett om handeln sker med ett EU-land eller med ett tredje land.

Huvudregler för beskattningsland

En tjänst ska beskattas i Sverige bara om tjänsten anses omsatt i Sverige. Sverige är då beskattningsland och svensk moms ska redovisas.

Följande två huvudregler för beskattningsland för tjänster gäller:

1. Om ni säljer tjänster till beskattningsbara personer (näringsidkare) som är momsregistrerade ska beskattningen ska ske i det land där köparen är etablerad.

2. Om ni säljer tjänster till icke beskattningsbara personer (tex privatpersoner och andra icke momsregisterade) ska beskattningen ske i Sverige, det vill säga i det land där ni som säljare är etablerade.

Ta först ställning till vilken tjänst det handlar om

För att kunna avgöra i vilket land en tjänst ska beskattas, och vem som i så fall är skattskyldig, krävs att ni först bedömer vilken tjänst det är fråga om. För vissa tjänster gäller nämligen särskilda regler. 

När ni säljer till momsregistrerade beskattningsbara personer (näringsidkare) och icke beskattningsbara personer (privatpersoner), ska följande tjänster beskattas enligt särskilda regler:

Det finns ytterligare undantag från huvudregeln När ni säljer till icke beskattningsbara personer (privatpersoner). Då ska även följande tjänster beskattas enligt särskilda regler:

  • Förmedlingstjänster
  • Varutransporten inom EU
  • Kulturella och liknande tjänster
  • Transportanknutna tjänster
  • Arbete på, eller värdering av, varor som är lös egendom
  • Digitala tjänster (elektroniska tjänster,  telekommunikation samt radio- och TV-sändningar)
  • Långtidsuthyrning av transportmedel

 

 

Kontakt