3.1.4 Inköp av varor från tredje land

Regler för importmoms

Ni ska som myndighet redovisa och betala importmoms till Skatteverket. Det betyder att om ni köper en vara från tredje land som ska användas i myndighetens verksamhet så måste ni vara momsregistrerade.

Ni ska själv göra importdeklarationen till Skatteverket

Tullverket fattar tulltaxeringsbeslut vid import och skickar tullräkning eller tullkvitto till er. Ni ska beräkna importmomsen på tullvärdet som finns på tullräkningen. Den utgående momsen är i normalfallet 25 procent på tullvärdet. Ni bokför både utgående och ingående moms på tullvärdet precis som vid omvänd skattskyldighet vid inköp från EU. Det datum då tullräkningen är utställd bestämmer redovisningsperiod för importmomsen.

Momsredovisning

Ni redovisar och betalar in den utgående importmomsen via er momsdeklaration. Motsvarande ingående moms rekvirerar ni på vanligt sätt via er rekvisition till Skatteverket.  

Ni har normlat kompensationrätt för importmoms

Ni har rätt till kompensation för den moms ni beräknar på tullvärdet om varuinköpet är gjort till er verksamhet. Läs mer om hur ni rekvirerar kompensation för moms i avsnittet Rekvirera den ingående momsen.

Kontakt