3.1.3 Försäljning av varor till tredje land

Ingen moms när ni säljer på export

Om ni säljer varor på export ska ni inte ta ut någon utgående moms. Följande fall räknas som export:

  1. Ni levererar varan till tredje land. Det spelar ingen roll om köparen är beskattningsbar person (näringsidkare) eller privatperson, eller i vilket land han eller hon befinner sig. Så länge varan levereras till ett land utanför EU räknas försäljningen som export.
  2. En speditör eller fraktförare transporterar varan direkt till ett land utanför EU.
  3. En utländsk beskattningsbar person (näringsidkare) köper varan till sin verksamhet och för ut den direkt till ett tredje land.
  4. Varan förs ut av en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande vistas i tredje land (turistförsäljning). Om varan kostar minst 200 kronor och varan förs ut ur EU räknas försäljningen som export. Varan måste ha förts ut senast tre månader efter den månad då varan levererades. Vid försäljning till turister från Norge och Åland gäller andra belopps- och tidsgränser.

Varans väg avgör om försäljningen räknas som export

Det är alltså varans väg som är intressant när man bedömer vad som räknas som export, och inte till exempel vem som betalar för leveransen eller vart fakturan skickas. Försäljningen räknas som export även om varan av transporttekniska skäl transporteras via ett annat EU-land till tredje land.

Ni ska kunna visa att varorna levererats till tredje land

Ni som säljer en vara på export måste kunna visa, eller göra sannolikt, att varorna har levererats till en plats utanför EU. Detta kan ni göra genom stämplade tullhandlingar, spedi­tions- eller frakthandlingar eller andra handlingar som visar att varan exporterats.

Redovisa exporten i mervärdesskattedeklarationen

I mervärdesskattedeklarationen ska ni redovisa export av varor i ruta 36.

Kontakt